ניהול פיננסי במרפאת שיניים

ניהול פיננסי במרפאת שיניים

רופא השיניים, בעל המרפאה, הינו איש מקצוע, אך כבעל עסק הוא נדרש להתעסק בתחומים

שאינם בתחום המומחיות שלו, כגון: שיווק, ניהול, תפעול, כ”א, כספים וכד’.

בחברות גדולות ממנים לתחומים הללו בעלי תפקידים, אך בעסק קטן אין כדאיות כלכלית

למינוי משרה בתשלום לנושאים הללו.

בתהליך בחינת המרפאה בצד הכספי, יש צורך באיסוף, ניהול ובקרה של מגוון נתונים תפעוליים ופיננסיים המשקפים את הביצוע בפועל במרפאה, בין היתר:

 • מחירון טיפולים
 • תמהיל סוגי הטיפולים ושכיחות
 • עלויות כוללות של טיפול עם ירידה לפרטים – שכר, חומרים, מעבדות
 • חלוקה בין פעילות פרטית לפעילות מחברות ביטוח
 • חלוקה בין עלויות קבועות למשתנות
 • הבנת היקף המכירות החודשי
 • נקודות האיזון בהפעלת המרפאה
 • ניתוח רווחיות ברמת הרופא והטיפול
 • בחינת אפקטיביות והצבת יעדי מכירה לצוות תוך נתינת תמריצים מתאימים להנעת עובדים אפקטיבית
 • בניית תקציב שנתי למרפאה בקרה ומעקב תקופתי לביצוע בפועל מול התקציב.
 • ניהול ובקרת תזרים מזומנים באמצעות דוחות תזרים מזומנים

מבין הנקודות המוזכרות מעלה, ישנם שני נושאים שבכל מפגש עם לקוח אני מציג אותם כחובה לביצוע:

 • ניהול ובקרת תקציב
 • ניהול ובקרת תזרים מזומנים.

הדבר נכון לעסקים קטנים ולעסקים גדולים. עסק שלא מתנהל במסגרת תקציבית ובניהול ובקרה על תזרים המזומנים שלו, עלול להגיע לקשיים פיננסיים בלתי צפויים ולגלות אותם מאוחר כשהאופציות העומדות בפניו כבר מוגבלות.

במאמר זה נרחיב על דוח תזרים המזומנים בכל עסק, ובפרט במרפאת שיניים.

אז מה זה בעצם דוח תזרים מזומנים?

ישנה חשיבות רבה לניהול תזרים מזומנים שוטף במרפאה.

טבלת תזרים מזומנים לןמדובר בעדכון בזמן אמת של כל התשלומים והתקבולים הצפויים להתקבל בזמן הקרוב.

בדוח זה יכללו תשלומים ותקבולים שכבר נרשמו בהנהלת החשבונות, אך טרם נפרעו כגון: שקים

לפירעון, שקים לגבייה, הכנסות באשראי וכד’, וכן צפי לתשלומים עתידיים כגון: תשלומים

קבועים עבור שכ”ד, הזמנות סחורה וכד’.

ניהול נכון של דוח זה יאפשר לנו להיות מודעים בזמן אמת למצב המזומנים שלנו ונוכל להימנע ממצב בו אנו חייבים בתשלום לספק דווקא ביום שבו חרגנו ממסגרת האשראי שלנו. בצורה כזו יכול מנהל המרפאה להתאים את מסגרת האשראי של המרפאה לתנועת המזומנים הצפויה.

ככל שנדע לצפות לתקופה רחוקה יותר את תזרים המזומנים, כך ניתן יהיה להיערך טוב

יותר, להימנע ממצבי אי נעימויות העלולים לפגוע בתדמית המרפאה ולחסוך בעלויות האשראי.

להלן דוגמא לדוח תזרים מזומנים חודשי צפוי לשנת 2018 במרפאת ד”ר “שן”: ראו הטבלה למעלה.

ניתן לראות בדוגמא לעיל, שלמרות שמדובר במרפאה רווחית, שסך ההכנסות שלה גבוה

מסף ההוצאות, עדיין תנועת המזומן שלה שלילית. יתרת המזומן בתחילת השנה עמדה על

80 אלף ₪ ובסוף השנה על מינוס 61 אלף ₪.

הסיבה לכך היא שהמרפאה פורעת הלוואה לבנק בסכום שנתי של 272 אלף ₪. פירעון זה משפיע על תזרים המזומנים של המרפאה, למרות שאינו בא לידי ביטוי בדוח רווח והפסד שלה.