ניהול כספי של מרפאות תאגיד

ניהול כספי של מרפאות תאגיד

פתח דבר המאמר הובא לדפוס בשנת 2018 בספר “הצד העסקי של רפואת השיניים” בעריכת ד”ר סיגל מור, ד”ר רפי פישר ופרופ’ יהונתן מן. עתה עם פרסומו המחודש ,בעתון כלדנט ,ראוי ואף הכרחי לדון בשינויים שחלו מאז. השלד המרכזי של המאמר, המתבסס על מונחי היסוד, הפרמטרים המרכזיים המשפיעים על ריווחיות המרפאה וחוקי היסוד הקשורים לבסיס הנתונים […]