SOS – שיטה להעמסה מחדש של שתלים דנטליים עם משושה שבור

שברים בשתלים דנטליים הנם מן הסיבוכים הקשים ביותר בשיקום נתמך-שתלים ויחד עם זאת, שיעור הדיווחים אודות סיבוך זה בספרות קטן למדי. במחקרים העוסקים בתחום, מוזכרות מספר אטיולוגיות לשברי שתלים, ביניהן פגמים בייצור השתל, עייפות המתכת, “עומס יתר מכאני” (מושג מעורפל כשלעצמו) וספיגת עצם מסביב לשתל. 

יחד עם זאת, וללא קשר לאטיולוגיה שהובילה לשבר, לאחר שזה התרחש – טיפול הבחירה יהיה, לרוב, עקירת השתל, שתלווה על-ידי אוגמנטציית עצם והשתלה חוזרת במידת האפשר, מתוך תקווה שגורלו של השתל החדש יהיה שפיר יותר מקודמו. הליכים קליניים אלה הנם מורכבים, דורשים זמן רב, מכניסים מתח רב למערכת היחסים בין הרופא למטופל, ויקרים למדי.

במקרה זה, נציג שיטה חדשה להצלת שתלים עם שברים באזור המשושה, תוך יצירת פלטפורמה חדשה ויציבה ושחזור מחדש באמצעות תותבת-על טלסקופית. שיטה זו מאפשרת לרופא השיניים להציע למטופל פתרון שמרני ומהיר לשתל שבור, מבלי לגרור אותו להליכים כירורגיים סבוכים ולשיקום מחודש. 

תמונות קליניות:

 1. מטופל בן 79, בריא בדרך-כלל, הופנה למרפאתנו לאחר שבבדיקתו נתגלו 2 שתלים שבורים בלסת התחתונה. המטופל אינו מעוניין בטיפול כירורגי מורכב. בצילום הפנורמי נראים ארבעה שתלים בלסת התחתונה, המועמסים על-ידי דולדר-בר המפעיל מנוף דיסטלי רב על השתלים. כתוצאה, נגרמה ספיגת עצם דיסטלית לשתלים ובהמשך לה אירעו שברים במשושי שני השתלים הדיסטליים.
 2. לאחר הוצאת הבר, השברים נראים היטב באזור המשושה של שני השתלים הדיסטליים.
 3. על-מנת לשקם את המטופל מחדש, בוצע שיקום של השתלים המזיאליים (האינטקטיים) באמצעות מבנים טלסקופיים מקבילים (ChairSide1 של חברת “אברקדברה”, ישראל). 
  1. בסיסי המבנים הותאמו במעבדה והועברו אל פה המטופל. שימו לב למקביליות הגבולות הקורונליים של הבסיסים.
  2. לאחר יישור היתדות הגמישים בליבת המבנים, הותקנו על-גביהם שרוולים להזרקת קומפוזיט.
  3. על-מנת לוודא את מקביליות המבנים העתידיים, הוכן במעבדה סד פרותטי, המותקן על-גבי שרוולי ההזרקה באופן חד-משמעי ומקבע אותם כשהם מקבילים האחד לשני.
  4. לאחר הזרקת קומפוזיט בהקשיה כפולה והמתנה של 5 דקות, הוסרו שרוולי ההזרקה והמבנים על-גבי שני השתלים המזיאליים מוכנים כעת לעיבוד אוקלוזלי והעמסה.
 4. בוצעה הרמת מתלה באזור השתל הדיסטלי הימני והמשושה השבור הוסר עד מתחת לקו השבר באמצעות מקדח יהלום.
 5. כעת מוברג אל תוך השתל מוביל ייחודי, המאפשר למרכז את מקדחי הליטוש בציר אורך השתל ובכך ליצור משטח חלק וישר. 
 6. בשלב זה אנו משתמשים במקדחים ממתכת קשה במהירות נמוכה, על-מנת להחליק וללטש את המשטח החדש.
 7. בורג בעל שתי הברגות מחובר כעת אל השתל. אנו נעזרים בדבק ציאנואקרילאט רפואי על-מנת לשפר את אחיזת הבורג בתוך הברגת השתל.
 8. כעת מועמס השתל מחדש על-ידי בסיס מבנה חלול בגובה החניכיים, שישמש כבית למאחז הטלסקופי החדש.
 9. בהמשך לכך, גם השתל השבור מצד שמאל עובר טיפול זהה.
 10. לאחר ששני השתלים תוקנו והועמסו מחדש, החניכיים נתפרו ומאחזים טלסקופיים הותקנו בתוך בסיסי-המבנים החדשים שעל-גבי השתלים. בניגוד לשתלים המזיאליים, כאן בחרנו להשתמש במבנים טלסקופיים בהם המאחז נמצא בגובה החניכיים (ChairSide2 של חברת “אברקדברה”, ישראל), זאת על-מנת להנמיך את נקודת הפעלת כוחות הסגר על המבנים ולהקטין ככל האפשר את כוח המינוף המופעל על השתלים המתוקנים.
 11. לאחר שלושה חודשים, נראה כי הרירית החלימה היטב. ניתן לראות את המבנים הטלסקופיים משני הסוגים – שימו לב למקביליות המוחלטת בין כל ארבעת המבנים.
 12. צד הרקמה של התותבת החדשה שהוכנה למטופל כולל שני מחברים טלסקופיים עבור המבנים הדיסטליים ושני שרוולים טלסקופיים עבור המבנים המזיאליים.
 13. צילום פנורמי סופי מציג את המבנים הטלסקופיים החדשים על-גבי השתלים. 

מקרה זה נמצא במעקב במרכז התמיכה הקליני שלנו יחד עם מקרים דומים רבים של הצלת שתלים שבורים.