התקנת שתל מיידי ועיצוב פרופיל בקיעה בשן שנכשלה

המקרה  המוצג לפניכם מתאר סדר פעולות של עקירה והשתלה מיידית של שן סדוקה ושיטת עיצוב פרופיל בקיעה במעמד ההשתלה. 

רקע רפואי ותלונה עיקרית

מטופל בן 27, ללא רקע רפואי, ניגש למרפאתנו והתלונן  על כאב באזור שמאל של לסת תחתונה.  בבדיקה קלינית ניתן היה להבחין ברגישות בעת ניקוש ומישוש באזור שן 36, ולאחר בדיקה רדיולוגית (תמונה מספר 1) זוהה תהליך סב חודי בשן שעברה טיפול שורש. 

כחלק מתוכנית הטיפול המשמרת הוצע למטופל לבצע ניסיון לחידוש טיפול שורש ושיקום זמני עד אשר ניתן יהיה להבחין בתהליך ההחלמה ורק לאחר מכן יבוצע שיקום קבוע.

לאחר ביצוע פינוי תוכן התעלות, ניקוי, חבישה ולאחר מכן אטימה מחודשת של התעלות בעזרת MTA  (תמונה מספר 2),  המטופל חש הקלה ולא חזר למרפאה לבצע שיקום זמני. 

כעבור שנה חזר המטופל למרפאתנו עם כאבים בשן המטופלת.  לאחר בדיקה קלינית ניתן היה להבחין בסדק והפרדות הקיר הבוקאלי (תמונה מספר 3). הוסבר למטופל הצורך בעקירת השן ותהליך השיקום בעזרת שתל. 

הקדמה

עיצוב פרופיל בקיעה סביב שתלים משמר רקמה מקורנת ותוצאות אסתטיות ותפקודיות לטווח הארוך. תהליך זה מבוצע על ידי כיפות ריפוי אינדיבידואליות ובמקרה שלפניכם בוצע על ידי מכשיר cervico  (תמונה מספר 5) העוזר לרופא המטפל בתהליך הכנת הכיפות.

מהלך הטיפול

לאחר עקירת השן (תמונה מספר 4.1) והתקנת השתל (תמונה מספר 4.2), יש לוודא כי צלע המשושה הפנימי של השתל מקביל לציר הרכס.

לאחר מכן מתבצעת תחילת העבודה במכשיר ה cervico.  ראשית יש לבחור את צורת הפרופיל הרצוי מתוך מספר אפשרויות הקיימות (תמונה מספר 6.1 ו 6.2) ומדידת עומק השתל (תמונה מספר 6.3).  בהתאם למה שמדדנו ניתן לבחור את פרופיל הבקיעה המתאים ביותר ולייצר כיפת ריפוי אינדיבידואלית המתאימה למקרה הספציפי שלנו. במקרה זה בוצע על גבי שרוול טיטניום  (תמונה מספר 7).

תמונה 7

הוספת עצם  allograft בשאר המכתשית מתבצעת בכיפת ריפוי רגילה ודקה המורכבת על גבי השתל (תמונה מספר 8) בכדי למנוע כניסה של שאריות תחליף עצם לתוך הברגת השתל. 

לאחר מכן מוחלפת כיפת הריפוי הרגילה בכיפה אותה הכנו מראש (תמונות 9 ו 10). 

שלב השיקום 

לאחר כ- 4 חודשים מתחיל שלב השיקום.   כיפת הריפוי האינדיבידואלית מוברגת החוצה וניתן להבחין בפרופיל בקיעה מרשים סביב השתל (תמונות מספר 11.1 , 11.2),  במקרה של מידות אנלוגיות ניתן להכין מראש, טרם הגעתו של המטופל, טרנספר,  המתאים למקרה לפי פרופיל הבקיעה שנבחר ביום ההשתלה או לחילופין לשכפל את כיפת הריפוי לטרנספר (תמונות מספר 12, 13, 14) ולקיחת מטבע מדויק המתאר את פרופיל הבקיעה למעבדה (תמונה מספר 15). 

בתמונות מספר 16 ו 17 ניתן לראות את היחס בין פרופיל הבקיעה כפי שנראה במעבדה לעומת פרופיל הבקיעה בפה וההתאמה המדויקות בינו לבין השיקום הקבוע.