הערכת שווי של מרפאת שיניים

הערכת שווי של מרפאת שיניים

כמה שווה המרפאת שיניים שלך

MBA- הכותב: דוד גרוס, רו”ח

תכליתה של הערכת שווי של מרפאת שיניים

אם שקלת למכור את פעילות המרפאה שלך, עכשיו או בעתיד, הערכת שווי של מרפאת שיניים היא הדרך לקבוע כמה אפשר לקבל תמורתה.

מכירת המרפאה היא לא הסיבה היחידה שמחייבת הערכת שווי.

הכנסת שותף, הסכמי ממון בין בני זוג, גירושין וגורמים אחרים מחייבים בדיקה מעמיקה של ערך המרפאה שלך.

הערכה שווי של מרפאת שיניים היא סקירה וניתוח כלכלי ותפעולי של המרפאה כולה.

היא בודקת את מצבה של המרפאה, וקובעת את המחיר הסביר שאפשר לקבל מרוכש פוטנציאלי שמעוניין במרפאה.

שיטות מקובלות להערכת שווי של מרפאת שיניים

בתאוריה של שיטות הערכת שווי, קיימות שיטות שונות ומגוונות. לרובן יש ערך אקדמי בלבד ולא מתאימות לאפיונים של השוק הישראלי.

במאמר זה, אנו מתעסקים אך ורק במקרה של הערכת שווי של פעילותה של מרפאת שיניים כעסק חי.

השיטה שאנו משתמשים להערכת שווי של מרפאת שיניים

לדעתנו, שווי של עסק כלשהו נמדד על בסיס היכולת שלו להפיק רווחים שיצדיקו את הערך שנקבע לו, והמחיר שדורשים תמורתו.

אנחנו מבצעים הערכה של יכולתה של המרפאה שלך ליצור רווחים בעתיד. כוללים בניתוח את כל המרכיבים של הפוטנציאל הזה.

לבסוף, אנחנו מגיעים למחיר שהוא מבוסס על הנתונים ומצדיקים אותו מול הרוכש הפוטנציאלי.

לשם כך, מודדים היכולת זו על ידי ניתוח עסקי בשני מישורים:

היסטורי: תוצאות עסקיות של המרפאת שיניים בשנים האחרונות

עתידי: פוטנציאל עסקי, על בסיס פרמטרים עיקריים המקובלים בענף

השווי המוערך יהיה התוצאה המשוקללת של שני מישורים אלה.

הערכת שווי של מרפאת שיניים במאמר זה

בין כל האפשרויות של מכירת מרפאת שיניים, מאמר זה מתייחס רק למכירת הפעילות העסקית של המרפאה כעסק חי.

אנו לא מתייחסים כאן:

 • למכירת מרפאת שיניים שהתארגנה כחברת בע”מ, והבעלים מעוניינים למכור את מניות החברה.

עסקאות אלה הן נדירות. ברכישת מניות של חברה יש סיכונים שקשה להעריך, אפילו תוך ביצוע של בדיקת נאותות מעמיקה.

רוכשים נמנעים מלקחת סיכונים מיותרים והם מעדיפים לרכוש את פעילות המרפאה מבלי להסתכן בתביעות עתידיות.

 • מרפאת שיניים וותיקה, בעלת כיסא טיפולים יחיד, מצבת מתרפאים פעילים וחדשים דלילה. ברוב המקרים אין אפשרות להצדיק צבירת ערך.

במצבים אלה, להכנסות והרווח התפעולי בשנים עברו אין משמעות לעתיד. רוב הפציינטים עלולים להיעלם אחרי שהרופא שמוכר עוזב את המרפאה.

פרמטרים עיקריים בהערכת שווי של מרפאת שיניים

  • פרמטר של תוצאות עסקיות היסטוריות
 • הכנסות, הוצאות ורווח תפעולי בשנים האחרונות

על מנת לגבש עמדה על מחיר שאפשר לדרוש במכירה של פעילות המרפאה על תכולתה, יש לנתח את ביצועיה בשנים האחרונות ואת נקודת האיזון הכלכלית של המרפאה

ניתוח הנתונים ובאורים על שינויים בין תקופה לתקופה יתועדו בניירות עבודה מסודרים שיאפשרו בדיקה נאותות על ידי הרוכש הפוטנציאלי.

 • פרמטרים של הפוטנציאל העתידי, הבלתי מנוצל, של המרפאה
 • מיקום המרפאה

למיקום המרפאה יש השפעה מכרעת על הפוטנציאל ליצירת רווחים.

כח הקנייה והרגלים של האוכלוסייה באזור המרפאה מכתיבים את סוגי הטיפולים, מחירון, שעות הפעילות והצוות הרפואי הדרוש להפעלתה.

אפשרות של חנייה ותחבורה ציבורית זמינות הם גורמים חשובים.

 • גודל המרפאה

הערכת שווי של מרפאת שיניים תושפע גם מכמות חדרי הטיפול זמינים להפעלה.

 • תשתיות וציוד רפואי

סוג הציוד, התאמתו לטכנולוגיות העכשוויות ורמת אחזקתו הם פרמטרים חשובים בעת ביצוע הערכת שווי למרפאת שיניים.

אם הציוד מיושן, הרוכש הפוטנציאלי ישקול כמה יצטרך להוסיף כדי להביא את המרפאה לרמה טכנולוגית סבירה, תקינה ומעודכנת.

 • עיצוב המרפאה

האמירה “אין הזדמנות שנייה לתיקון התרשמות ראשונה”  פועלת גם בהערכת שווי למרפאת שיניים.

רוכש פוטנציאלי רואה את המרפאה בעיניים של פציינט חדש. הוא יחשב כמה יעלה לו להביא את המרפאה למצב שישקף תדמית רצויה.

 • וותק המרפאה

למרות שוותק לא מעיד על הצלחה, קיומה לאורך שנים תורמת באופן חיובי בעת הערכת שווי למרפאת שיניים.

וותק המרפאה נשקל ונבדק יחד עם מקור הגעת הפציינטים ושרידותם כמתרפאים נאמנים לאורך השנים.

 • סוגי טיפולים המתבצעים במרפאה

סוגי הטיפולים המתבצעים במרפאה הם תולדה מבחירת הבעלים ו/או מהקשבה לצרכים של האוכלוסייה המהווה פציינטים פוטנציאלים.

שילוב מוצלח של סוגי הטיפולים מגדיל משמעותית את כמות הפציינטים פוטנציאלים שהופכים למתרפאים. רובם מעדיפים מרפאה המציעה  One Stop Shop.

הערכת השווי של מרפאת שיניים תביא בחשבון את תמהיל הטיפולים המוצעים ותרומתם הסגולית לרווחיות המרפאה.

 • צוות המרפאה

לרוכש הזכות לבחור אם להמשיך להעסיק את מי מאנשי הצוות ולקבוע שיטות תגמול עם כל אחד מהם. בהסכמתם, כמובן.

פירושו של דבר, שבעת המכירה, כל הצוות הקיים המרפאה יפוטר.

חברי הצוות שזכאים לפיצויי פיטורין יקבלו אותם ישירות מהמוכר ו/או באמצעות קרן פיצויים בו הפקדו כספי הפיצויים.

מובן מאליו שצוות איכותי יוסיף ערך למרפאה. כולנו מודעים שלא קל להרכיב צוות מגובש, מסונכרן ושמתפקד היטב.

 • פציינטים של המרפאה

לכמות של מתאפרים פעילים ואיכותם יש משקל מכריע בקביעת הערכת שווי של מרפאת שיניים.

הם משקפים את המוניטין שנצבר בעבודתה השוטפת של המרפאה.

בנוסף, יהיה צורך לבדוק את מקור הגעה של הפציינטים:

 • המלצות
 • פרסום יזום
 • עבודה בהסדר עם חברות ביטוח
 • הסדרים עם קופות חולים
 • המבנה בו פועלת המרפאה
  • טווח חוזה השכירות. עם מכירת המרפאה את כוללת את המבנה בו היא פועלת, מכירת המבנה תטופל כעסקת נדל”ן נפרדת
  • עלויות השכירות ומיסי עירייה
  • מצב פיזי של המבנה והשקעות דרושות, אם בכלל

מסקנות

מפני שלכל מרפאת שיניים יש אפיונים שונים, היתכן שיהיה צורך להתייחס לפרמטרים נוספים, או לחילופין, לא להעריך כמה מאלה שנזכרו לעיל.

אם את/ה חושב שפעם תרצע להוון ולקבל תמורה על עבודתך המאומצת ולמכור את מרפאתך כעסק חי, תתחיל/י להכין אותה מעכשיו.

יש לנו את הידע ואת הניסיון להערכת שווי של מרפאuת שיניים.

בהצלחה!

פורסם האתר מאמרים