גישה שיקומית מבוקרת נתמכת עזרים דיגיטליים

מטופלת בת 88 עם מורכבות סיסטמית, שיניים 14,13,12 אבודות ומיועדות לעקירה.
עלה צורך בתכנון זעיר פולשני לביצוע שתלים וכתרים.
בוצע תכנון ממוחשב תלת מימדי ובהתאם יוצר סד כירורגי guided fully עד לרמת השתל
של חברת פלטופ.
ביצוע עקירות ושתלים, רישום )מידה( דיגיטלי, manufacturing and design aided computer
במעבדת קראוס ולבסוף הרכבת השיקום הסופי בפי המטופלת.
במקרה זה, השימוש בכלים מתקדמים, השתלים של חברת פלטופ ופתרונות מעבדת קראוס,
אפשרו הצלחה לתהליך פשוט, זעיר פולשני אשר התאים למטופלת מבוגרת עם מורכבות סיסטמית.
התוצאה משביעת רצון עבור המטופלת ועבור הרופא.